Satranç hakkında hayat için çok kısa olduğu söylenir ama
bu satrancın değil hayatın kusurudur.
Irning Chernev

GÖKYAY VAKFI HAKKINDA

 

Gökyay Satranç Spor ve Kültür Vakfı; Akın Gökyay tarafından 14 Ocak 2013 tarihinde,

Analitik ve çok yönlü düşünmeyi sağlayan satranç sporunun özellikle gençler arasında yayılmasını ve benimsenmesini sağlayarak sağlam düşünce sahibi gençler yetişmesine katkıda bulunmak,

Satrancın sadece bir zeka oyunu değil ülkelerin kültür ve tarihini yansıtan bir enstrüman olduğunun anlatımı ve bu anlayışla dünya barış ve anlayışına katkıda bulunmak,

Her bir satranç takımının mensup olduğu ülkenin sanatını ortaya koyan bir sanat eseri olduğunu göstermek,

Satranç sporunu sevdirmek amacı ile sportif etkinlikler düzenlemek, gereğinde bunlara bilfiil katılmak,

Satrancın sanatsal, kültürel, tarihi yönlerini toplumla paylaşmak üzere bir satranç müzesi açmak; yaşatmak,geliştirmek,sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

 

Vakfın Başlıca Faaliyetleri

 

Satranç sporunu tanıtıcı panel, konferans, söyleşiler düzenlemek, araştırmalar yapmak ve satranca ilgiyi artırıcı çabalar sarfetmek,

Satranç takımlarının sanatsal, kültürel ve tarihi fonksiyonlarını topluma tanıtmak için çeşitli sergiler açmak, tanıcı hertürlü faaliyette bulunmak,

Satranç sporuna ilişkin bilgilere erişilebilecek bir kitaplık kurmak ve bu kitaplığı geliştirerek, toplumun özellikle gençliğin hizmetine sunmak,

Gençlere satrancı öğretmek için gerekli eğitimi vermek bu konuda kurslar düzenlemek, karşılaşmalar ve turnuvalar düzenlemek bu işlemleri gerçekleştirmek için gerekli mahalleri temin etmek, yarışmalara katılan başarılı gençleri ödüllendirmek,

Vakfın amaçları doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışı vakıflar, ilgili kamu kuruluşları, dernekler, özel kuruluşlar ve üniversitelerin ilgili fakülteleri / enstitüleri ile işbirliği sağlamak ve ilgili mevzuata aykırı olmamak koşulu ile bunlardan bağış, yardım ve insan gücü desteği almak,

Bu hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak ve yasal sınırlamalar saklı kalmak kaydı ile mal varlığında bulunan taşınır ve taşınmaz mallarla, sahip olduğu yurtiçi ve yurtdışı vakıf, dernek, kişi ve kuruluşların tahsis ettiği tüm mal, hak ve imkanları kullanmaktır.

Satrancın sadece analitik düşünmeyi sağlayan, gençlerin zihinlerini geliştiren bir spor değil aynı zamanda ülkelerin kültür ve sanatlarını gösteren, geçmişte yaşadıkları tarihi olayları simgeleyen ve bu şekilde gençlerin diğer ülkelerin tarih, kültür ve sanatlarını daha yakından tanıyıp öğrenmelerini temin eden faaliyetlerde bulunmak ve bunu temin için de bir satranç müzesi açarak bunu toplumun hizmetine sunmak, bu müzenin devamlı olarak gelişmesini sağlayarak dünya barış ve anlayışına hizmet etmektir.

daha fazla bilgi

daha az bilgi

 

BİR MİNNET BORCU


Beni, annem Meliha Gökyay ile birlikte eğitip topluma yararlı, dürüst ve ülkesini çok seven bir insan olarak yetiştiren; dürüst olmayı, ülkemi sevmeyi öğreten, fevkalede başarılıi ve bilgili bir cebir-geometri öğretmeni, son derece iyi bir satranç oyuncusu olan, bana satrancı öğreten ve sevdiren, kendisine karşı her zaman şükran duyguları ile dolu olduğum babam ve önderim;
emekli Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinden, müteveffa

Mehmet Gökyay’ın

aziz hatırası önünde şükranla eğilirim.
Akın Gökyay

SATRANÇ KOLEKSİYONERİ MİYİM?
BİLEMİYORUM.

 

Babam cebir, geometri öğretmeni ve çok iyi bir satranç oyuncusu idi. Onun yönlendirmesi ile satrançla ilgilendim. Beni karşısına alır, saatlerce sanki karşısında kendi ayarında bir rakip varmışçasına benimle satranç oynardı. Tabii her zaman yenerdi. Epey bir zaman sonra arada sırada da olsa benim de oyun aldığım olurdu. Yıllar sonra iş hayatına atıldığımda, gerek ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğum firmaların iş ilişkileri gerekse bir uluslararası NGO kuruluşundaki görevim ve son olarak eşimle birlikte seyahat etmeyi sevmemiz nedeni ile pek çok ülke gördüm.

Eşimin büyük teşvik ve desteği ile bu seyahatlerim sırasında değişik ülkelerde çok farklı satranç takımları bulduk. Bunları bulmak, taşımak ve uçağa yüklemek oldukça zor ve meşakkatli bir uğraş. Koleksiyoner olmak gibi bir düşünce ile satranç takımı toplamaya başlamadım. Yaptığım iş tasarımla çok yakından ilgili. Hukukçu olmama rağmen ben de tasarım konusuna işim gereği özel ilgi duydum.

1975 yılında Milano’yu ziyaretim sırasında bir cumartesi günü mağazaların kapanma saatinden sonra çok başarılı bir tasarım ürünü olan satranç takımını görüp almak istememle bu merakım başladı, daha sonra 3-4 değişik satranç takımı daha edindim.

Gördüm ki; satranç sadece bir zeka oyunu değil, satranç takımları ülkelerin kültürlerini yansıtıyor. Geçmişteki önemli olayları bize taşıyor. Satrancı bir barış, kültürel bir olay olarak gördüm ve bugüne kadar da 103’e yakın ülkeden 540 civarında satranç takımı edindim. Bunlardan 412’si “Dünya’nın en büyük satranç koleksiyonu” olarak Ocak 2012’de Guinness Rekorlar Kitabına girdi.

Eşimle birlikte seyahat etmeye ve satranç takımı toplamaya devam ediyorum. Bir koleksiyoner miyim? Yoksa güzel şeyleri toplayıp seyretmeyi seven biri miyim?

Bilemiyorum.